Wednesday , 19 June 2019
Blic Vijesti
Home » 2019 » March » 14

Daily Archives: March 14, 2019

IGK: Saopćenje u vezi aktivnosti u vezi peticije e-1837

15.03. 2019. Parlamentarnom peticijom e-1837 se traži od Vlade Kanade da krivično sankcioniše negatore genocida u Srebrenici. Članom 19. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, te članom 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima su utvrđeni uvjeti pod kojim sloboda izražavanja može biti ograničena, i to prije svega pod uvjetom da se „poštuju prava i ugled drugih“. Dakle, riječ je ... Read More »