Wednesday , 14 April 2021
Blic Vijesti
Home » 2021 » February

Monthly Archives: February 2021

     Cvijeće zla u našoj avliji (6)  

Piše: Jusuf Trbić    U jednom intervjuu novinar pominje spomenike Draži Mihajloviću i pita Bogića Bogičevića je li nam fašizam blizu. Upitani kaže : „Fašizam nije blizu, fašizam je tu. U temelju svakog fašizma je nacionalizam, a on je krenuo osamdesetih godina prošlog vijeka. Fašizam je i izjednačavanje fašista i antifašista, fašizam je i dvije škole pod jednim krovom, fašizam ... Read More »

Cvijeće zla u našoj avliji (5)

Piše : Jusuf Trbić     Na naše nacionalizme može se primijeniti definicija koju je Hannah Arendt  iznijela u knjizi „Izvori totalitarizma“ – to su „plemenski nacionalizmi“, koji su potpuno drugačiji od zapadnjačkih državnih nacionalizama, objedinjujućih i jednakih državnom patriotizmu. Ona iznosi još neke karakteristike takve vrste svijesti, koje lako prepoznajemo: pripadnici takvih naroda, bez smisla za demokratiju i odgovornost, ... Read More »

Cvijeće zla u našoj avliji(4)

Piše: Jusuf Trbić   Cijeće zla u našoj avliji (4)     Kako smo rekli, za genocid je posebno važna konkretna namjera, ali i ideologija koja vodi ka državi samo za jedan narod. Ta ideologija je stvarala uslove da što veći broj ljudi prihvati opravdanost zločina i da učestvuje u njemu, i to se radilo sistematski, kao državni program, od ... Read More »

Cvijece zla u nasoj avliji (3)

Piše: Jusuf Trbić   CVIJEĆE ZLA U NAŠOJ AVLIJI (3)   Nacionalizam je danas naša sudbina. Bivša Jugoslavija je srušena da bi mali provincijski vladari dobili svoje atare kojima će upravljati bez ograničenja i da bi se, što bi rekao Ivo Andrić, „fukara obogatila“, a opravdanje je bilo da je ta država gušila nacionalizam i potiskivala religiju u privatnu sferu. ... Read More »