Wednesday , 3 March 2021
Blic Vijesti
Home » Poslijednje Vijesti » Urgentni apel intelektualaca u vezi ugrožavanja osnovnih ljudskih prava u sloboda u Gazi
Urgentni apel intelektualaca u vezi ugrožavanja osnovnih ljudskih prava u sloboda u Gazi

Urgentni apel intelektualaca u vezi ugrožavanja osnovnih ljudskih prava u sloboda u Gazi

Urgentni apel intelektualaca u vezi ugrožavanja osnovnih ljudskih prava u
sloboda u GaziUvažavajući opredijeljenost internacionalne zajednice i planetarne
zainteresiranosti za međudržavni i međunarodni mir i sigurnost,  te  zaštitu
osnovnih ljudskih prava i sloboda svakog pojedinca, bez obzira na njegovu
nacionalnu, etničku, vjersku ili rasnu pripadnost, smatramo opravdanim i
svrsishodnim da damo svoj doprinos animiranju svjetske javnosti u najširem
smislu povodom destruktivnih aktivnosti na tlu Gaze gdje su evidentna
masovna kršenja ljudskih prava, posebno djece, žena i civila uopšte uopće.
Cijenimo da ubijanje, nasilje i drugi oblici destruktivnih ljudskih radnji
usmjerenih protiv pojedinaca ili kolektiviteta, odnosno ljudskih grupa, nije
način da se rješe određena pitanja međudržavnog ili unutardržavnog
karaktera. Pored činjenice da živimo u 21. vijeku, svjedoci smo brojnih
primjera koji potvrđuju mračni dio ljudske prirode.Pratilac modernog čovjeka su i dalje destruktivne aktivnosti kao što su
ratovi, ubijanje, nasilje i drugi oblici nehumanog postupanja u odnosu na
pojedice ili određene kolektivitete. Nažalost, paralelno sa općim razvojem i
prosperitetom u svim sferama ljudskog djelovanja pojavljuju se još
brutalniji i destruktivniji oblici, metode i sredstva nehumanog postupanja.
Brojni internacionalno-pravni dokumenti koji tretiraju krivičnopravnu
zaštitu svake osobe kao individe i kao člana određenog kolektiviteta ili
ljudske grupe očigledno nisu pružili očekivane rezultate.Internacionalna zajednica nema srazmjeran preventivni odgovor u odnosu na
zločine međunacionalnog i interetničkog karaktera, obzirom da se isti na
različitim geografskim tačkama ponavljaju u još razornijim i destruktivnijim
oblicima i modalitetima.

Stravični zločini u Gazi, gdje su mete napada zaštićene kategorije (djeca,
žene, civili), zahtijevaju hitnu i energičnu reakciju usmjerenu na
zaustavljanje ubijanja, nasilja i drugih oblika destruktivnih aktivnosti
koji se krivičnopravno mogu formulisati kao krivična djela protiv
čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom. Posebno koristimo
priliku da naglasimo da nespriječavanje  zločina odnosno pasivan odnos koji
se pravno određuje kao nečinjenje, predstavlja učešće u zločinu i povlači za
sobom odgovornost. Iskreno vjerujemo i nadamo se da internacionalna i
međunarodna zajednica u najširem smislu riječi ima jedinstvenu volju i
opredijeljenost da preventivno djeluje odnosno bar zaustavi daljnja
razaranja, ubijanja nedužnih osoba, posebno djece, žena i dr. kao i
raspoložive kapacitete da takvu namjeru realizuje u materijalnom smislu.
Zabrinjava činjenica da su predmet napada osobe koje su vojno neaktivne i
objekti koji nemaju vojni značaj (škole, bolnice…).

U ime poštovanja čovjeka kao ljudskog bića, u ime humanizma, u ime pravde i
pravičnosti… zahtijevamo angažman, odlučno učešće i konkretno djelovanje
svih subjekata na međunarodnom i regionlnom nivou usmjeren na zaustavljanje
najnovijeg krvoprolića u Gazi.

Potpisnici Urgentnog apela:

1.         Profesor Francis A. Boyle

2.         Profesor Marko Attila Hoare

3.         Profesor David Pettigrew

4.         Profesor Keith Doubt

5.         Profesor Safiya Soliman

6.         Roger M. Richards

7.         Chris Mathieu

8.         Profesor Emir Ramić

9.         Profesor Smail Čekić

10.       Profesor Fahira Fejzić

11.       Profesor Mirsada Hukić

12.       Profesor Kasim Trnka

13.       Profesor Rasim Muratović

14.       Profesor Senadin Lavić

15.       Profesor Suad Kurtčehajić

16.       Profesor Mujo Begić

17.       Profesor Admir Muratović

18.       Profesor Mevlud Dudić

19.       Profesor  Edina Bečirević

20.       Profesor Hariz Halilović

21.       Profesor Sead Berberović

22.       Profesor Fikret Bečirović

23.       Dr Emir Suljagić

24.       Dr. Mustafa Cerić

25.       Magistar Sadmir Karović

26.       Magistar Osman Softić

27.       Magistar Sanja Seferović Drnovšek

28.       Magistar Marjan Hajnal

29.       Adil Kulenović

30.       Ibrahim Kajan

31.       Bakira HasečićShare Button