Tuesday , 14 July 2020
Blic Vijesti
Home » Dnevnik sa sporednog kolosijeka » Ideološki korijeni ISIS- a I ISIL-a
Ideološki korijeni ISIS- a I ISIL-a

Ideološki korijeni ISIS- a I ISIL-a

 
KRIVI PUTOKAZI NA STAZI ALLAHA
 
1. Labirinti  ćorsokaka
          Uporno sam nastojao, otkako više od dvije godine pratim zbivanja oko ISIS-a ili ISIL-a, da saznam nešto više i cjelovitije o ideologiji i paksi tvoraca Islamske države. I najzad sam stigao do improviziranog “rasadnika”  osnovnih postavki zamisli, akcija,  i ciljeva glavnih aktera tog neočekivnog “poduhvata” o stvaranju jedne čisto islamske države na teritoriji cijelog svijeta. Moje osnovno saznanje  je zajednički nazivnik idejnog sklopa Islamske države, koji se svodi na gole riječi bez pokrića: držati se  detaljno propisa Allaha I svertog Kur´ana. Uz moj čvrsti zaključak: autori cjelokupne ideologije o vaskrsavanju takve državne institucije kreću se ćorsokacima na jasnim stazama istinitog Allahovog Islama. Na kojim su tvorci nove države zalutali u labirintima samouvjerenih vlastitih rješenja, koja tradicionalni Islam neće nikad niti ih može prihvatiti.
         
2.     
          Pakleni strah
          Vodjstvo ISIL-a  objašnjava u javnim glasilima srž svog plana željenog širenja kruga ljudi odanih novoj državi i način da se dodje do uvjerenja kako je nova država muslimana svijeta jedini pravi izbor pojedinaca i naroda. Uz  jasnu naznaku da će svi oni koji budu neposlušni platiti visoke cijene mučeništvom i životom. Oni pišu:
          “Proučeni plan zacrtan je  da privoli narod da prihvati  pravo značenje riječi da su naši stavovi sveti i moralna obaveza za perfekciju, uz izazivanje paklenog straha kod neprijatelja i kolebljivaca. Cilj pritisaka, prijetnji i mučenja je psihološki razoriti one koji kao da zadržavaju “svoju” kontrolu, tako da se ne osigura apsolutna vjera u naše akcije. Takve nastojimo preobratiti posredstvom straha i iznudjenog prihvatanja novih normi“.
          Ovo je opšte  pravilo organa Islamske države koje opravdava sječu glava neposlušnim, strijeljanja, razna mučnja i prijetnje. Takav paragraf će u budućnosti sasvim udaljiti stavove  te Države od njenog daljnjeg postojanja. Jer tom proklamacijom uvodi se samovolja kabadahija, odnosno krvnika i mučitlja u ime vjere i nekažnjeno provodjene sile i pritisaka.
3.
          Al – Baghdadi „iz pozadine“
          Hroničari ističu kako je kod Arapa običaj da se lična imena stalno mijenjaju i nadopunjuju, uz očuvanje onog glavnog imena za koje se čulo. Najkraće ime za šefa (rukovodioca) organa Islamske države je al-Baghdadi.    Došao je na ovaj svijet 28. jula  1971. godine, u siromašnom kvartu  BAGDADA. Nadili su mu ime: Ibrahim Awwadty Ibrahim Ali  Muhammed al-Bdri al-Summerao. Obzirom da je on osvojio i poziciju glavnog kalife na sveukupnoj zemaljskoj teritoiji, nazvali su ga Calif Ibrahim. Istaknuto je i ime kao što je Abu Muslim al-Baghdadi.
          U ranoj i sredovječnoj  mladosti nije se ničim posebno isticao. Bio je ćutljiv, uvijek je zurio u knjige i nije se nikome nametao. Živjeo je u maloj sobi oslonjenoj na džamiju u predgradju Bagdada i vezao se čvrsto sa tamošnjim vjernicima, i Šiitima i Sunitima. Uspješno je boravio nekoliko godina na Univerzitetu Bagdad i na kraju završio visoko obrazovanje doktoratom iz psihologije.
Zbog stalne privrženosti Iraku i Bagdadu i rada u nekim tajnim organizacijama, Amerikanci ga pritvaraju 2oo4. godine  u logor  Bucca, ali ga puštaju pred kraj iste godine kao „nezanimljivog pojedinca“. Taj „nezanimljivi“ povezuje se još čvršće sa ogrankom Al Kaide u Iraku  i 2010 godine postaje lider ISIS-a za Irak. 2004. godine. Bio je, naime, generalni supervizor ISIS-a, što znači da se iz mladenačke „pozadine“ odjednom plasirao u visoke sfere društva u arapskom svijetu.od tada  do danas stoji iza mnogih terorističkih eksplozija, ne samo u Iraku  već i šire.
          Na kraju taj „ćutljivi beznačajko“ biva proglašen 8.aprila 2013. godine za glavnog šefa Islamske Države i Levanta, odnosno Sirije. Već 29. juna 2014. on je poglavar WORLDWIDE CALIFAT – svjetskog kalifata, koji podrazumijeva  biti šef svim muslimanima svijeta.
          Al-Baghdadi je bio genetski islamista. Završivši islamsko obrazovanje na Univerzitetu i zauzimajući visoka mjesta šefa Islamske Države i kalife bijelog svijeta,  on je svojom mračnom ideologijom stvorio posebnu atmosferu mraka, straha, krvavih obračuna i mučenja neprijatelja, što se lako prepoznaje u svim vijestima  Bliskog Istoka i šire.  Njegove izreke za vjernike Iraka bile su pune kur´ana i Allaha, ali njegovo djelovanje u parksi umočeno je do grla u krv i stradanja.
         
4.
          Država „ni odkuda“
          Prije tri godine, kad sam prvi put saznao o avanturističkom stvaranju nove države u svijetu, nazvane Islamska Država, bio sam više nego siguran da ona neće imati dug vijek. Došla je, ukratko rečeno, ni odkuda. Bio sam ubjedjen da će velike svjetske sile zainteresovane za Bliski Istok, afričke zemlje i arapske države, svojim vojnim silama i ekonomskim pritiscima, brzo izreći smrtnu kaznu tom nedonoščetu u društvu svjetskih država. Ali ne bi tako. Kad sam ovih dana protabirio sve najvažnije stavke kratke istorije te države, došao sam do zaključka da njeni tvorci nisu išli ni na brzake niti napamet, nego su u deceniji prije oglašavanja da postoje ISIS i ISIL itekako pripremali teren za nova islamsko – teroristička iznenadjenja.. Oni su izvršili velike pripreme za objelodanjene vijesti da muslimani prvi put u istoriji Zemlje dobijaju svoju, čisto muslimansku državu. U sebi sam zaključio kako je ta vjerska „čistoća“ osudjena na najveću trulež i propast, jer nije bilo ni jednog elementa koji bi ukazivao na uspjeh u praksi tog avanturističkog projekta.
          O novoj državi razmišljaju mnogi pojedinci i grupe islamista, duboko odanih vjeri i Allahu, koji se upoznavaju sa  elementima dolaženja do rješenja, u skladu sa tradicijom velikih i jakih arapskih država na Bliskom istoku tokom posljenjih nekoliko vjekova. Već 1999. godine naziru se organizacione konture nove države, pri čemu je vrlo aktivan sljedbenik Al Kaide i Bin Ladena po imenu al-Zakarija, koji širi ideje Al Kaide u sjevernom Iraku. Tada je  formirana  grupa MONOTEIZAM I DŽIHAD, a 13. oktobra 2006. godine proglašeno stvaranje islamske države za Irak. U toku narednih pet godina sazreli su i uslovi da i Sirija udje u sastav te države, uz promjenu njenog naziva u ISIS i ISIL, koji teritorijalno obuhvata pored Iraka i Siriju.
          Al Baghdadi je sa velikim poletom dočekao imenovanja ljudi na dvije najviše funkcije u novoj državi. Istina, na njegovom uvijek ozbiljnom i namrgodjenom licu nisu se pojavljivali osmjesi zadovoljnog vladara i trijumfa. U okviru skladno štucovane crne brade, ispod bijele ahmedije, namrgodjeno su gledale okolnji svijet njegove oči pune prijetnji i prezira. Kao da je od „više sile“ uradjeno sve da se zna kako sa novim „gospodarem svijeta“ neće biti šale, što se u praksi i obistinilo. Al Baghdadi je odmah imenovao svoja tri zmjenika i savjetnika. Abu Muslim al-Turkmeni postavljen je za kalifovog zamjenika u Iraku. Abu Ali al- Aubari u Siriji, a Abu Ali al Afri je imenovan da uredjuje uslove za efikasnu funkciju držanog mehanizma. Svi novoimenovani su takodje imali iste stavove u vezi sa funkcijom organa nove države i primjenom strogih propisa o vjernosti rukovodstvu Islamske Države, uz prijetnju „obezglavljivanja“ nožem, strijeljanja i umiranja na mukama oni koji izdaju zajedničku stvar.
5.
        Širenje na cijeli svijet
        Idejnim programom vrha Države predvidjeno je da se velikom brzinom organizuju svi organi nove Države. I da se primjene u praksi odrednice islamske religije o odlučnoj bici kod u Siriji izmedju muslimana i nevjernika, koja treba da bude najava velikog ratnog okršaja na području „ROME“ (misli se na Zapadnu Evropu i Sredozemlje). Gdje muslimani moraju poraziti „nevjernike“ i visoka čela ući u posljednja iskušenja drugog velikog okršaja, a zatim u obračune Sudnjeg Dana, koji slijedi nakon dvije prethodne bitke i pobjede muslimana, pred trenutkom opšte propasti svega živog i mrtvog u Univerzumu i na zemlji. U svemu tome učestvovaće i posebni „delegat“ – calif s neba, a u izgledu je da i Isa Pejgamber (inače poznat kao Isus) uzme ućešća u bitkama na strani muslimana
Takva predskazanja jasno  ukazuju na činjenicu da se vodjstvo nove Države vraća u daleku prošlost pojave i iskušenja Islama, bez nekih inovacija za novo vrijeme. Jer prema shvatanju elite Islamske Države nikad neće  biti prevazidjena mudrost starostavne islamske misli, zakonitosti, kulture, religije itd. Ali ti isti krugovi, uzimajući retke iz Kur´ana, tu istinitu stazu Allahove i Muhammedove religije,  tumače na način koji odgovora autorima Islamske države, uz objašnjenja koja ne liče ničim na pravi sadržaj i kazivanja Svete knige.
        Ipak vrh Države se okreće hitnim akcijama osnivanja organa i okupljanja pristalica, bez čega država niti ljudi u njoj ne mogu postojati i opstati.
        Izabranici u vrhovnim tijelima, nešto slično vladi, kreću  u formiranje organa bez kojih država ne može funkcionisati. Osnovan je Savjet za finansije, bez kojeg ne bi bilo moguće ratovati. Zatim sektora za vodjstvo države. Posebna grupa za vojna pitanja. Odjel za pravna pitanja i smrtne kazne. Sektor za materijalnu pomoć borcima stranih zemalja. Savjeti za sigurnost države i naroda, odjel špijunaže i komisija za praćenje i razvoj medija. Posebno tijelo formirano je za očuvanje i provodjenje zakonitosti, pod nazivom šarija. Ona je razgranata na nekoliko sektora. Zakoni za moral, za religijsko provodjenje, za kriminal, za politička organizovanja i djelovanja. Za seksualni život  i odnose muškaraca i žena, za ekonomiju, za higijenu,  za dijetu (sadržaj ishrane). Korjeni svih zakona izvlače se iz Kur´ana i Hadisa
        Uz to nakon smrti Sadama Huseina i poraza Iraka u ratu sa Amerikancima ukinuti su svi odjeli BAAS partije i zajedno s njome bilo kakvi idejni uticaji na narod, koji su uspostavljeni na temeljima idejnosti nove Države: Allaha i Kur´ana.
6.
        „Briga“ poprskana krvlju
        Već formirani organizacioni elementi Države mobilisani su u akcije osnivanja raznih organizacija, savjeta, sektora itd., za stavljanje u pogon ekonomskih, kulturnih, socijalnih, čak i seksualnih i drugih funkcija Dražave. Formiran je, po ugledu na Zapad, WELFER za socijalnu i zdravstvenu brigu o gradjanima. Donoseni su propisi o kontroli cijena, jer je rat učinio svoje, omogućivši nekontrolisani porast cijena. Formirani su razni publik, socijalni, zdavsteni i kulturni servisi, odjeli za opravku i izgradnju puteva, za brigu oko električne energije itd. Oštro je zabranjena korupcija  i svi državni činovnici stavljeni su pod strogu kontrolu posebnih službi. Počela je proizvodnja novih novčanica, od papira i razih metala:  zlata, srebra, bakra, legura itd.
Ženama su odredjeni posebni poslovi kao što su: pružanje prve pomoći bolesnim i ranjenim, kuhanje, briga o maloj djeci, zanat šivenja, odgovornost majčinstva, osiguranje kupališta na rijekama i uz more.
        Svi ovi zahvati bez sumnje utiču na raspoloženja naroda i kroz to na njihovu idejnu spremnost da se stave u službu novog režima ili da ga osude. Izneseni podaci zvuče na prvi pogled impozantno i zadovoljavajuće, kad  sve mjere nove države ne bi bile poprskane krvlju nevino okrivljenih, osudjenih i  mučki likvidiranih.
        Evo dnevnih izvještaja iz jednog dijela Sirije koja je pod kontrolom ISIS-a, iza kojih se raspoznaju zločini „u malom“, u selima i manjim gradovima Sirije i Iraka. U njima se javno iznose podaci da su oštre mjere praćene smrtnim kaznama i likvidacijama preduzete prema  pripadnicima „neposlušnika“- članova narodnih grupa: Jazida, Druza, Šabaza, Armena, Krišćana, Šiita, Alavita, Asirijaca,  Kurda… Prvi podaci govore o likvidaciji 1878 civila u Siriji tokom nekoliko proteklih mjeseci. U predjelima sirijskog istoka likvidirani su mnogi stanovnici koji nisu prihvatili politiku i praksu nove države. U naseljima: Sinjar,  al-Šimal, Sabena  Mandeas, Ramadi, Jabol, Sdhola,  Khana Sor, Hardan, Khocho, Jadala, Beshir, Mosul, Baduš, Tal Afara itd… Iz svih tih naselja mučeno je i likvidirano od tri do preko trideset stanovnika.
7.
        „Odbrana“ gora od napada
          Al Zarqavi, uporni „branitelj Islama i Muslimana“ od istorije i grešaka „korjenitih islamista“ , uporno je djelovao na području sjevernog Iraka i Bagdada da ojača Bin Ladenovu Al Kaidu. On je izvršio svoju zadaću osnivanjem Organizaciju Baze Džihada u Mezopotamiji, području oko najveće  rijeke u Iraku. Ali to nije zadovoljilo druge muslimanske „ilegalce“,  pa je sporazum nacionlista u Iraku i Al Kaide ukinut 2006. godine i osnovana Islamska Država kao samostalni faktor stvaranja „nezavisne  Islamije“, to jest Islamske Države.
          Ostaje, medjutim, činjenica da se raskidom te veze nije ništa bitno izmijenilo jer je Al Kaida i dalje „disala istim plućima“ sa novom organizacijom muslimana u Iraku.
          Zanimljivo je ukratko  se upoznati sa sadržajem, karakterom i orjentacijama  akcija nove Islamske Države. Tvorcima  ISIS-a bilo je najvažnije da se  u sve akcije čvrsto uplete muslimanska vjera i da vlast vrše samo oni pojedinci koji su svojom cjelokupnom djelačnošću potvrdili da su „istinski muslimani, borci za  Islam u cjelini“. Vrhovna vlast ISIS-a stavila je u zadatka svojim podredjenim da  izrekama i akcijama jačaju slavu Islama kao posebne istaknutu religiju i pominju na svakom mjestu  ime Allaha Dželešanuhu uzvicima Allahu Ekber – Allah je najveći! Treba s tim u vezi –kaže se u direktivama za praktično djeloanje – širiti namjere vrhovne vlasti nove Države da će muslimani pobijediti nevjernike i na bojištu Sudnjeg Dana i otvoriti puteve širenja Islama na cijeloj zemljinoj kugli. Objašnjavajući svoje akcije i korake smaknućima idejnih neprijatelja koji ne brane dostojno Islam od vjekovnih napada na njihovo vjerovanje, vodjstva ISIS-a imaju uvjerenje da su oni i njihova Držata ti aduti koji vraćaju Islamu njegovu raniju  snagu, ugled, i odanost Allahu.
          Državni organi ISIS-a i ISIL-a  se hvale da je njihov krvavi obračun sa onmim koji su skrenuli sa pravog puta opravdan i propisan Svetom Knjigom. Nije moguće da oni pri tome naprosto ne vide kako iskrivljuju značenja redova Kur´ana i umjesto da brane i unapredjuju Islam,  upravo oni nanose teško popravljivu štetu njegovom cjelokupnom biću. Jer dok, recimo, tumačenja Kur´ana ističu da niko ne može  prisiljavan da predje na islam ukoliko to ne želi, ističu kako osudjuju na mučenja i smrt takvih vjernika – nevjernika. Uostalom istina je da je rijetko kada u svijetu Islam u cjelinu pao pod sumnju, optužbe i kritike kao posljednjih godina stvaranja i idejnog povampirenja  vrhova Islamske Države. Trebaće da protekne mnogo godina pa da se slika Islama pred ostalim svijetom vrati na nekadašnje svoje mjesto ugleda, snage i popularnosti.
          Zbog toga ostaje čvrsto uvjerenje da je navodna „odbrana“ Islama od napadača u cijelom svijetu  daleko gora od bilo kakvog napada na Muhammedovu religiju.
Share Button