Wednesday , 21 October 2020
Blic Vijesti
Home » Aktuelno » 2 dio. Krivudave novinarsko diplomatske staze
2 dio. Krivudave novinarsko diplomatske staze

2 dio. Krivudave novinarsko diplomatske staze

Po drugi put zaredom ispisujem u moj dnevnik naslovnicu istog sadržaja,da bi skrenuo pažnju na značaj ideoloških naboja , pojedinaca i grupa  od kojih u mnogome zavise sudbine individualaca i velikih grupa ljudi,uz koji stavljamo naziv narodna “masa”.
Ja kao pojedinac u bilo kakvoj skupini nosim duboko  u organima splet misli,organa,koji sačinjavaju  moj neotuđivi i trajni sistem zaokružena moje ljudske ličnosti.I svaki politicko psihološki “sliv”ne raspravlja zašto je to tako,jer “tako stvara u njemu majka”.
Poste raspoloženje naroda u Mostaru,u političkom smislu postalo je opreznije i šutljiviji.U razgovorima za ugostiteljskim stolovima niko nije glasno spominjao sukob sa Komunističkom partijom Sovjetskog Saveza i napadima moćnog Staljina na druga Tita,koji je po njemu prihvatio zapadni Kapitalizam,kao nevažeći  ideal komunizma i komunista.Ja sam bio uvjeren da se iza Staljinova optužbe  krije podmukli plan Ruskih hegemonista da se Sovjetska diktatura,svega sto se u Jugoslaviji zbiva stavi pod kontrolu starije brata “Sovjeta”,i pod njihov pritisak.Sta bi u tom slučaju bilo sa Titom ,Centralnim Komitetom Saveza Komunista Jugoslavije.Sve je vodilo tom da postanu sluge nadmenog gospodara iz Moskve.
Klicao sam zajedno sa našim narodom ,a pogotovo sa rukovodstvom KP Jugoslavije,da Jugoslavija i Jugoslaveni nikad neće postati tuđe sluge,pa ni takve moćne ličnosti kakav je Staljin.
ja sam,premda početnik u članstvu KP Jugoslavije i kao novinar već imao svoj prirodni sistem shvaćanja prilika van moje svijesti.Zbog toga sam odobravao sekretara Partije da u svom monologu spojim i moj i sekretarov sistem radi boljeg razumijevanja nastalih događaja.Ponosni,bez oklijevanja da će drug sa vrha KP Jugoslavije ostati do kraja nepokolebljiv i mi svi uz njega uz Tita.To mu nalazu i Spomenica Prvoborca NOB-a kojoj pripada.To diktiraju i novonastali elementi postojanosti osnovne organizacije SK u Mostaru
Koju vodi i njegov daljnji položaj u KP.
Sve te dijelove njegovog političkog sistema osjetih kao i moje lučne .Ipak u tamnim dijelovima mog mozga pojavi se pitanje:”Da li je drug Tito postupio realno i analitički prilikom obračuna sa Staljinom,Informbirovcima,ne vodeći u žurbi računa o detaljnog istrazi svakog pojedinačno.”
Sent from my iPad

Share Button