Monday , 10 August 2020
Blic Vijesti
Home » Kultura » Zalepršala bijela novinarska krila
Zalepršala bijela novinarska krila

Zalepršala bijela novinarska krila

U svojoj najnovijoj biografiji,najprije sam,na prvim koracima svog mladog i poletnog žurnalizma odslikavao društveno-politicko stanje tek nastale mlade Jugoslovenske državne zajednice.
Od početka rasta svih dijelova nove države raste i uvjerenje naroda od Triglava do Djevdjelije da su svi dijelovi Titove države u rukama ljudi,koji su decenijama i stoljećima znali samo za mali broj bogataša i vlastodržaca,pod čijim su nametima teško živjeli za tvrdu koru suhog hljeba.
Ja sam ,međutim,novinar Oslobođenja u funkciji šefa dopisništva za Hercegovinu,sa sjedištem u Mostaru.U toku je godina 1961.Vrijeme u kojem se ostvaruju Privredni planovi i zahvati na osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju.Sve je vise fabrika u Mostaru i na tlu Hercegovine,sto dovodi do stalnog povećanja radnika u suvremenoj industriji.
Mostar je bio grad središnjeg juga Jugoslavije sa vrlo privlačnim elementima prirode za daljnji razvoj i korištenje prirodnih resursa:sunčeve i elektro energije,kompleksa male privrede,koje podržavaju velike fabrike i kompanije Itd.
Uistinu su razvoj i modernizacija od Mostara u roku od 25 godina napravili središte privrednog,kulturnog i obrazovnog centra sa jakom lokomotivom koja je vukla sve naprijed paralelno sa jačanjem zdravstvene djelatnosti.
Taj,da tako kažem,brzi razvoj svih Hercegovačkih komuna ,učvrstio se i u mojim ubjedenjima.Visok uzlet svih grana privređivanja i pratećih dostignuća pravog života na području Jugoslavije kao da su bili pečat Titovog lika da je društvo savladalo sve veće prepreke doskorasnjeg cilja ka istinskoj sreći.
Posebno me je obradovao i ohrabrio uspon zapadne i dijela južne Hercegovine.Punih 30 godina bio sam u novinarskom poslu i prisustvovao stotinama oku prijatnih događanja na proslavama dana oslobođenja , uz otvaranje novih pogona,početka sjetvi,povećanju novih površina pod vinogradima,voćnjacima svih vrsta,uvođenjem novih plemenitih vrsta duhana i sl.Svojevremana odluka vrhova vlasti u zemlji da se liberalizuje zakon o izdavanju pasoša i viza za Evropske zemlje i slobodan uvoz mašina za poljoprivredu i gradnju stambenih i privrednih objekata donio je zapadnoj Hercegovini puni preporod.

Share Button