Saturday , 19 June 2021
Blic Vijesti
Home » Aktuelno » Ima li spasa za migrante,izbjegle i prognane?
Ima li spasa za migrante,izbjegle i prognane?

Ima li spasa za migrante,izbjegle i prognane?

 

Zatražimo od EU da otvori granice svojih država i organizovano prihvati migrante, izbjegle, prognane, ma odakle dolazili. Oni su ljudska bića, a ne životinje.

Zatražimo od vlasti BiH da ravnomjerno podjele teret izbjegličke krize na cijelo područje države.

 

Zatražimo od EU da pravilno podijeli teret izbjegličke krize na sve zemlje EU.

 

Pozivajmo nadležne institucije i odgovorne pojedince putem medija, šaljimo im svaki dan poruke, organizujmo protestna skupljnja, zahtjevajmo od njih da odgovorno i neodložno preduzmu sve da se agonija očajnika koja traje već 4-tu godinu okonča. Iako su većinom Muslimani, to su ljudi. Ni psi više ne skapavaju na ulicama.

 

Kamp “Lipa” je neuslovan za zimske uslove.

Šatori koje su u kampu postavile oružane snage BiH mogu poslužiti kratko da se skloni glava, ali ne mogu biti utočište u zimskim uslovima, kakvi vladaju na tom području.

 

Migranti, izbjegli i prognani treba da budu smješteni u čvrste objekte ili kontejnerska naselja, a ne kao stoka pušteni na livadu na kojoj više ni trava ne raste. Kako da se ugriju, gdje da se okupaju i obave nuždu, na koji način da ubiju vrijeme beznađa samo u jednom danu, koji za njih traje godinama? To je bespuće u kojem jedni druge treba izjedu, kao ljudožderi. Da li će se to shvatiti tek onda kada se u kampu dogode neke mnogo gore stvari ili raširi neka nova zaraza, još teža i posljedičnija od od Covid 19 ?

Vapaji očajnika šire se nebom Bosne i Hercegovine, ali nema dovoljnog odjeka u Evropi. Ogorčeni na neljudski postupak prema njima Očajnici s pravom već drugi dan odbijaju da prime hranu, iako i nju dobivaju jednom dnevno.

 

Sve ogovorne za izbjegličku krizu trebalo bi istjerati iz njihovih domova i ureda i poslati u kamp “Lipa” da tamo prezime zimu.

 

Možemo li nakon svega što se pred nama događa  vjerovati  u svoju i opštu ljudskost i humanost?

Možemo li vjerovati da će Nova godina migrantima, izbjeglim i prognanim konačno pokazati svjetlo na kraju tunela?

 

Za njih tražimo spas od Boga, jer ljudi su ih ostavili na cjedilu.

 

Poželimo da ovi i svi budući migranti, izbjeglice i prognanici budu prihvaćeni humano i smješteni kao ljudi u čvrste objekte ili kontejnerska naselja, a ne ostavljeni na livadu da na njoj skapavaju.

 

Poželimo da se agonija očajnika iz kampa “Lipa” više nikad nikom ne dogodi!

 

Burlington, 2.1.2021              Zijad Bećirević

Share Button